शासन मान्यताप्राप्त शाहु शिक्षण संस्थामध्ये शिक्षक , सुरक्षारक्षक , शिपाई , चालक पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

शाहू शिक्षण संस्था पंढरपुर संच‍ित डॉल्फिन पुर्व प्राथमिक , कुसुमाग्रज प्राथमिक व माध्यमिक विद्यामंदीर नाशिक या शाखेत शिक्षक , सुरक्षारक्षक , शिपाई , चालक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shahu Education Society Pandharpur Recruitment For Various … Read more

आदिवासी आमश्रशाळा मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती !

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत 100 टक्के अनुदान नवज्यात शिक्षण प्रसारक मंडळ लव्हाळा ता.मेहकर जि.बुलढाणा द्वारा संचालित शाळांमध्ये विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Tribel Ashram School Recruitment For Teaching & Non Teaching Staff Post , … Read more

महात्मा गांधी विद्यामंदीर नाशिक येथे विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महात्मा गांधी विद्यामंदीर नाशिक येथे विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्‍ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mahatma Gandhi Vidyamandir Nashik Recruitment For Various Post , Number of Post -23 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more