महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ मध्ये विविध गट क आणि ड पदांसाठी नियमित पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ मध्ये विविध गट क आणि गट ड संवर्गातील पदांसाठी नियमित पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमदेवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra State Marathi Vishvakosh Recruitment For Class C & D Post ) सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलमाणे … Read more

RITES : रेल इंडिया तांत्रिक व इकॉनिमिक सेवा लि.मध्ये विविध पदांच्या 257 जागांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

रेल इंडिया तांत्रिक व इकॉनिमिक सेवा लि.मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 257 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Rail India Technical And Economic Service Recruitment For Various Post , Number Of  Post Vacancy – 257 ) पदनाम … Read more

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विधी व न्याय विभाग मध्ये 5,793 जागेसाठी महाभरती , अर्ज करण्यास सुरुवात !

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विविध व न्याय विभाग मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 5,793 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Distict Court Recruitment For Stenographer , Junior Clerk , Peon / Hamal Post , Number of Post Vacancy … Read more

GTDC : गोवा पर्यटन विकास महामंडळ मध्ये पदभरती 2023 , लगेच करा आवेदन ! लगेच करा आवेदन !

GTDC : गोवा पर्यटन विकास महामंडळ मध्ये रिसेप्शनिस्ट पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Goa Tourism Development Corporation Recruitment For Receptionist Post , Number of Post Vacancy – 08 ) पदनाम , पदसंख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर … Read more

MPCB : महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Pllution Control Board Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 09 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Chief Metropolitan Magistrate Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

नमो महारोजगार मेळावा : विविध पदांच्या तब्बल 10,000+ जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

राज्यात नमो महारोजगार मेळावा अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 10,000+ जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचे आहेत . ( Namo Maha Employement Recruitment For 10,000+ ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालय मध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती !

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालयमध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra District Court Recruitment For Stenografer , Juniour Clerk , Peon / Hamal Post , Number … Read more

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ मध्ये अधिकारी , निरीक्षक , लिपिक पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंड मध्ये अधिकारी  , निरीक्षक , लिपिक पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Fisheries Development Corporation Recruitment For Various Post , Number of  Post Vacancy – 09 ) पदनाम ,पदांची संख्या , अर्हता … Read more

SMC : सोलापूर महानगरपालिका मध्ये विविध गट अ , ब , क आणि ड संवर्गातील तब्बल 226 पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन मध्ये विविध गट अ , ब , क आणि ड संवर्गातील तब्बल 226 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदत आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Solapur Municipal Corporation Recruitment For Class A , B , C & D Post , Number of Post … Read more