शिपाई भरती : महाराष्ट्र शासन सेवेत शिपाई पदांच्या 15320 जागेसाठी मोठी मेगाभरती !

महाराष्ट्र शासन सेवेत शिपाई पदांच्या पदभरती प्रक्रियेस राज्य शासनाकडुन स्थिगिती देण्यात आलेली आहे . सदरचे पदे हे कंत्राटी / बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत . याकरीता नियमित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन अदा न करता मासिक मानधन अदा करण्यात येणार आहे . परंतु नुकतेच राज्य शासनाकडुन शिपाई पदांच्या पदभरती प्रक्रियाबाबत पुर्नर्विचार करण्यात येणार आहे . भाजपा – शिवसेना काळामध्ये … Read more