मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ ! नियमित शाळेत जाण्याची आवश्यक नाही . प्रवेश प्रक्रिया सुरु !

महाराष्ट्र राज्यांमध्ये जे विद्यार्थी नियमित महाविद्यालयांमध्ये जावुन शिक्षण घेवू शकत नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत पदवी धारण करु शकतात .मुक्त विद्यापीठांमध्ये पदवी / पदविका व इतर कोर्सेस उपलब्ध आहेत .परंतु शालेय अभ्यासक्रम मुक्त विद्यापीठांमधुन पुर्ण करता येत नाहीत . मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवरच राज्यांमध्ये , मुक्त विद्यालय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे . महाराष्ट्र … Read more