महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ मध्ये विविध गट क आणि ड पदांसाठी नियमित पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ मध्ये विविध गट क आणि गट ड संवर्गातील पदांसाठी नियमित पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमदेवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra State Marathi Vishvakosh Recruitment For Class C & D Post ) सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलमाणे … Read more

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विधी व न्याय विभाग मध्ये 5,793 जागेसाठी महाभरती , अर्ज करण्यास सुरुवात !

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विविध व न्याय विभाग मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 5,793 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Distict Court Recruitment For Stenographer , Junior Clerk , Peon / Hamal Post , Number of Post Vacancy … Read more

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Chief Metropolitan Magistrate Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालय मध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती !

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालयमध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra District Court Recruitment For Stenografer , Juniour Clerk , Peon / Hamal Post , Number … Read more

शिक्षक , लिपिक , टायपिस्ट , शिपाई , सहाय्यक पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma malik Education Society And Sport Sankul Recruitment For Teaching And Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – … Read more

State Excise : महाराष्ट्र शासन सेवेत लघुलेखक , लघुटंकलेखक , जवान , वाहनचालक , शिपाई पदांच्या 715 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागमध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Excise Department Recruitment for Various Post , Number of post Vacancy – 715 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक … Read more

अधिकारी , लिपिक , शिपाई , चौकीदार पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

जनता सहकारी बँक लिमिटेड , येवला मध्ये अधिकारी , लिपिक शिपाई , चौकीदार या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Janata Co -Operative Bank Ltd Yewala Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 04 ) … Read more

सोलापूर पालिका प्रशासन मार्फत विविध पदांच्या तब्बल 226 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन मार्फत विविध पदांच्या तब्बल 226 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Solapur Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 226 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक … Read more

राज्य शासन सेवेत गट ब आणि गट ड संवर्गात विविध पदांच्या 4000+ जागांसाठी महाभरती , लगचे करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत विविध गट ब आणि गड ड संवर्गातील विविध पदांच्या तब्बल 4000+ जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Government Of Maharashtra , Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 4497 … Read more

राज्यात  कंत्राटी / नियमित तत्वावर तब्बल 1,656 जागांसाठी मोठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

राज्यांमध्ये या आठवड्यात विविध पदांच्या कंत्राटी / नियमित पदांवर तब्बल 1,656 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . सरकारी आस्थापनेतील पदभरती पदांचे नावे : सरकारी यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका , MPW , लिपिक , एम्ब्र्योलॉजिस्ट … Read more