MSRTC : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्ये पदवी / 10 वी पात्रताधारकांसाठी भरती प्रक्रिया ! Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्ये विविध शिकाऊ पदांच्या एकुण 34 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Road Transport Corporation Recruitment for various post , Number of post vacancy – 34 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.पदविका अभियांत्रिकी01
02.यांत्रिकी मोटार गाडी20
03.वीजतंत्री03
04.मोटार व्हेईकल बॉडी बिल्डर09
05.वेल्डर01
 एकुण पदांची संख्या34

पात्रता / वयोमर्यादा – अभियांत्रिकी पदाकरीता मेकॅनिक / ॲटोमोबाईल अभियंता शोखेमधुन पदवी / पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . इतर सर्व पदांकरीता 10 वी उत्तीर्ण उत्तीर्ण असणे आवश्यक + संबंधित ट्रेड मध्ये सरकारमान्य आयटीआय मधुन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .सदर पदांकरीता उमेदवारांचे वय दि.07.12.2022 रोजी 14 वर्षे ते 35 वर्षादरम्यान असणे आवश्यक आहे तर मागास प्रवर्गातील उमदेवारांकरीता वयामध्ये पाच वर्षांची सुट देण्यात आली आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन विभागीय कार्यालय , अतिरिक्त औद्यागिक वसाहत एन.आर.बी.कंपनी औरंगाबाद रोड जालना या पत्त्यावर दि.07.12.2022 पर्यंत पाहोचेल असे पाठवावे .सदर पदभरती करीता आवेदन शुल्क म्हणुन 590/- रुपये तर मागासप्रवर्गाकरीता 295/- आकारण्यात येईल .

अधिक माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment