केंद्र शासनाच्या सैनिकी शाळांमध्ये लिपिक ,वॉर्ड बॉय, नर्स ,चालक , शिक्षक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती  ; लगेच करा आवेदन !

केंद्र शासनाच्या सैनिकी शाळांमध्हये लिपिक , वॉर्ड बॉय, नर्स , चालक , शिक्षक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Sainik School Bijapur Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) … Read more

सैनिकी शाळा मध्ये विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सैनिकी शाळा अमरावतीनगर येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Sainik School , Amaravatinagar , Tamil Nadu Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 09 ) पदनाम , … Read more