बाल विकास विभाग मध्ये अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनिस पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया 2023 ! अर्ज करायला विसरु नका !

Spread the love

बाल विकास विभाग मध्ये अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनिस पदांच्या तब्बल 20 हजार जागांवर पदभरती करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे . या अनुषंगाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धारावी , मुंबई येथे अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.अंगणवाडी सेविका07
02.अंगणवाडी मदतनिस91
 एकुण पदांची संख्या98

पात्रता – अंगणवाडी सेविका / मदतनिस हे पदे महिला उमेदवारांकरीता राखीव असून , अंगणवाडी सेविका पदांकरीता उमेदवार उमेदवार ही इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . तर अंगणवाडी मदतनिस पदांकरीता उमेदवार ही इयत्ता 4 थी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्‍क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रतधारक महिला उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी , धारावी , मुंबई या पत्त्यावर दि.24 मार्च 2023 पर्यंत सादर करायचे आहे .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता आवेदन शुल्क ( परीक्षा शुल्क ) स्विकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment