ZP महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 18,357+ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात!

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये विविध गट क संवर्गातील पदांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम : आरोग्य … Read more

श्री.छत्रपती राजर्षी शाहू नागरी सहकारी बँक बीड येथे पदभरती प्रक्रिया 2022

श्री.छत्रपती राजर्षी शाहु नागरी सहकारी बँक बीड येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Shri Chhatrapati Rajashri Shahu Urban Co-Operative Bank Recruitment for Recovery Officer and Junior Officer ,Number of vacancy – 09 ) पद तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. … Read more

महाराष्ट्र राज्यात आरोग्य विभागामध्ये वर्ग – ब/क पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्यामध्ये , राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( National Health Mission Recruitment for various post , Number of Post vacancy – 98 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक प्राध्यापक 04 02. वरिष्ठ निवासी 07 … Read more