जळगाव पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया ! लगेच करा आवेदन !

Spread the love

जळगाव पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत  . ( Jalgaon Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 86 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम )10
02.कनिष्ठ अभियंता ( पाणी पुरवठा )03
03.कनिष्ठ अभियंता ( विद्युत )04
04.रचना सहायक04
05.आरेखक02
06.अग्निशमन फायरमन15
07.विजतंत्री06
08.आरोग्य निरीक्षक10
09.वायरमन12
10.टायपिस्ट / संगणक चालक20
 एकुण पदांची संख्या86

आवश्यक अर्हता :

पद क्र.01 ते 04  साठी : उमेदवार हे मराठी भाषेसह इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत तसेच संबंधित क्षेत्रांमध्ये अभियांत्रिकी पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.05 साठी : आरेखक कोर्स तसेच NCVT कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

हे पण वाचा : जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव येथे नायब तहसिलदार , अव्वल कारकुन / लिपिक, मंडळ अधिकारी , संगणक चालक , शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया !

पद क्र.06 साठी : इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे तसेच राष्ट्रीय अथवा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र मार्फत 6 महिने कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे तसेच MSCIT अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

पद क्र.07 व 09 साठी : शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विजतंत्री / तारतंत्री कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे NCVT कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत , तसेच MSCIT कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक आहे .

पद क्र.08 साठी : इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहेत सेच शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमधून स्वच्छता निरीक्षक कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक ..

पद क्र.10 साठी : इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण आवश्यक तसेच  मराठी टंकलेखनाचे किमान 30 शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान 40 शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे वाणिज्य प्रमाणपत्र उत्तीर्ण आवश्यक तसेच MSCIT अर्हता उत्तीर्ण आवश्यक असणार आहेत .  

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे आस्थापना विभाग प्रशासकीय इमारत दहावा मजला सरदार वल्लभभाई पटेल टॉवर , महात्मा गांधी रोड नेहरु चौक जळगाव – 425001 या पत्यावर दिनांक 20.10.2023 पर्यंत आवेदन सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती करीता परीक्षा शुल्क ( Application Fees ) आकारली जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment