कल्याण डोंबिवली व मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

Spread the love

कल्याण डोंबिवली व मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत शहरी आरोग्य अभियानासाठी विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .सदर पदभरती निव्वळ कंत्राटी स्वरुपात व करार पद्धतीने मानधन तत्वावर भरण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदभरती बाबत सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.वैद्यकीय अधिकारी4
02.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ6
03.स्टाफ नर्स11

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.वैद्यकीय अधिकारी27
02.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ12
03.स्टाफ नर्स40

पात्रता / वेतनमान  – वैद्यकिय अधिकारी पदांसाठी MBBS पात्रता असणे आवश्यक . प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदासाठी B.SC With DMLT उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तर स्टाफ नर्स पदासाठी B.SC NURSING / GNM  उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .वैद्यकिय अधिकारी पदासाठी 60,000/- रुपये प्रतिमहा मानधन दिले जाईल , तर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांसाठी 17,000/- रुपये मानधन देण्यात येईल तर स्टाफ नर्स पदाकरीता 20,000/- रुपये मानधन अदा करण्यात येणार आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – वरील नमुद शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांने आपला अर्ज दि.3.11.2022 पर्यंत सादर करायचा आहे .सदर पदांकरीता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 150/- रुपये आवेदन शुल्क तर मागासप्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 100/- रुपये आवेदन शुल्क म्हणुन स्विकारण्यात येणार आहे .

अधिक माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment