महाराष्ट्र राज्य वनविभागामध्ये 9,830 वनरक्षक पदांसाठी महाभरती प्रक्रिया 2023

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य वनविभागांमध्ये वनरक्षक पदांच्या 9,830 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . राज्य वन विभागांकडून वनरक्षक पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार रिक्त पदांचा अहवाल राज्य शासनांकडे सादर करण्यात आलेला आहे . यानुसार राज्य वन विभागांमध्ये तब्बल 9,830 वन रक्षकांचे पदे रिक्त आहेत .

मंजुर पदांवर 100% क्षमतेने पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत राज्य शासनांने मान्यता दिलेली असून काही पदे आवश्यकतेनुसार वाढीव पदे निर्माण करण्यात येणाार आहेत .यामुळे वन विभागांमध्ये वनरक्षक पदांचे एकुण 9,830 जागेवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल .

वनरक्षक पदांकरीता आवश्यक पात्रता –

वनरक्षक पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . त्याचबरोबर उमेदवाराचे किमान वय 18 वर्षे पुर्ण असणे आवश्यक आहे . सदर पदभरती प्रक्रियाकरीता वाढीव वयोमर्यादा बाबत निर्गमित झालेला शासन निर्णयानुसार वाढीव वयोमर्यादा लागु असणार आहेत .

शारिरीक पात्रता – पुरुष उमेदवारांकरीता उमेदवाराची उंची 165 से.मी तर महिला उमेदवारांकरीता उमेदवारांची उंची 160 से.मी असणे आवश्यक आहे .

Leave a Comment