राज्य शासन सेवेमध्ये अधिकारी वर्ग – 1,2 , सहकारी अधिकारी , वरिष्ठ लिपिक ,कनिष्ठ लघुलेखक / टंकलेखक पदांसाठी मोठी महाभरती !   

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेच्या सहकार ,पणन विभागाच्या सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे व अधिनस्त विभागीय सहनिबंधक संस्था मुंबई ,पुणे ,कोल्हापूर ,नाशिक ,कोकण ,औरंगाबाद ,लातूर, अमरावती, नागपूर व संबंधित विभागीय सहसंबंध सहकारी संस्था नाशिक गट क यामध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत.  

पदनाम / पदसंख्या : यामध्ये सहकारी अधिकारी श्रेणी 1 व 2 पदांच्या एकूण 147 जाण्यासाठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे . तर सहाय्यक सहकारी अधिकारी / वरिष्ठ लिपिक पदांच्या एकूण 159 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदांच्या एकूण 30 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.

पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पुढील प्रमाणे आहे ..

हे पण वाचा : राज्य महसूल व वन विभागामध्ये सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया लगेच करा आवेदन !

वयोमर्यादा.

हे पण वाचा : महाराष्ट्र पोलिस दलामधील आस्थापनेवरील गट अ ,ब ,क व ड संवर्गातील तब्बल 52,056 जागांच्या पदभरतीस मान्यता !

अर्ज प्रक्रिया : सदर जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अहर्ता धारक उमेदवारांनी आपला अर्ज दिनांक 07 जुलै 2023 रोजी दुपारी 12.00 पासून ते दिनांक 21 जुलै 2023 पर्यंत https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/Site संकेतस्थळावर अर्ज सादर करायचे आहे.    माहितीसाठी खालील जाहिरात पाहा.

अधिक माहितीसाठी खालील जाहिरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment