MPSC मार्फत राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संवर्गातील 823 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया !

Spread the love

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संवर्गातील तब्बल 823 पदांसाठी मुख्य परीक्षा 2022 करीता पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे . सदर पदांकरीता पुर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्य उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Class B non Gazated Post ) पदाचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदाचे नावपदसंख्या
01.दुय्यम निबंधक ( श्रेणी -1 ) मुद्रांक निरीक्षक ( गट ब )78
02.राज्य कर निरीक्षक ( गट ब )93
03.सहाय्यक कक्ष अधिकारी ( गट ब )49
04.पोलिस उपनिरीक्षक ( गट ब )603
 एकुण पदांची संख्या823

पात्रता : वरील पदांकरीता मुख्य परीक्षेसाठी पात्र पदवीधर उमेदवार आवेदन सादर करु शकतील , तसेच पोलिस उपनिरीक्षक या पदाकरीता उमेदवाराची उंची 165 से.मी तर छाती 79 सेमी व 5 सेमी फुगवता आली पाहीजे , तर महिला उमेदवारांकरीता उंची 157 सेमी असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील तब्बल 226 जागांसाठी  आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन  !

वयोमर्यादा : दिनांक 01.10.2022 रोजी – दुय्यम निबंधक या पदाकरीता 18 ते 38 वर्षे दरम्यान वय असणे आवश्यक आहे , राज्य कर निरीक्षक या पदाकरीता 19 ते 38 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहेत तर सहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदांकरीता उमेदवाराचे वय 19 ते 31 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहे व पोलिस उपनिरीक्षक या पदाकरीता 19 ते 38 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत .

आवेदन शुल्क :  सदर पदभरती साठी खुला प्रवर्ग मधील उमेदवारांना 544/- रुपये तर मागास वर्गीय / आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग / अनाथ / दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 344/- रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात येणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 पासून ते दि.01.09.2023 पर्यंत https://mpsconline.gov.in/candidate या संकेतस्थळावर सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहीरात पाहा

Leave a Comment