राज्यात शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक , लिपिक , अधिक्षक , विविध वर्ग -4 कर्मचारी अशा एकुण 363 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल , कोकणठाम येथे विविध विभागातील तब्बल 363 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma Malik Education & Sport Sankul , Kokamtham Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Staff , Number of Post Vacancy – 363 … Read more

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल मध्ये विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल कोकणठाम अंतर्गत विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Atma Malik Education & Sport Sankul Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Post , Number of Post … Read more

शिक्षक , लिपिक , टायपिस्ट , शिपाई , सहाय्यक पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma malik Education Society And Sport Sankul Recruitment For Teaching And Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – … Read more

शिक्षक , लिपिक,भांडारपाल , अधिक्षक / अधिक्षिका ,शिपाई , परिचर चालक इ. शिक्षक -शिक्षकेत्तर पदांसाठी मोठी मेगाभरती !

विशात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट कोकमठाण यांच्या आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल , कोकमठाण येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .( Atma Malik Education And Sport Sankul Kokamtham , Recruitment For Various Teaching And Non Teaching … Read more