शिक्षक , लिपिक , टायपिस्ट , शिपाई , सहाय्यक पदांसाठी मोठी पदभरती !

Spread the love

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma malik Education Society And Sport Sankul Recruitment For Teaching And Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – 64 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.K.G Teacher03
02.माध्यमिक शिक्षक39
03.शारिरीक शिक्षक11
04.उच्च माध्यमिक शिक्षक11
05.लिपिक / टायपिस्ट / आयटी सहाय्यक05
06.शिपाई03
 एकुण पदांची संख्या64

आवश्यक अर्हता :

पद क्र.01 साठी : Montessori / ECCED अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.02 साठी : B.A /MA /BSC /MSC /B.ED /M.ED /BCA /BCS/COMP.DPLOMA /AD ANIMATION /संगित विशारद उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : लघुलेखक , लघुटंकलेखक , जवान , वाहनचालक , शिपाई पदांसाठी पदभरती

पद क्र.03 साठी : B.PED / M.PED अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.04 साठी : M.A / MSC , B.ED / M.ED अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.05 साठी : पदवी , टायपिंग इंग्रजी 40 श.प्र.मि तसेच मराठी 30 श.प्र.मि , BCA , BCS , MCA , COMPUTER diploma उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.06 साठी : उमेदवार हे इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया  : सदर अर्हता असणाऱ्या उमेदवारांनी प्रथम www.atmamalikonline.com या संकेतस्थळावर आवेदन सादर करणे आवश्यक असणार आहेत , पात्रताधारक उमेदवारांची दिनांक 23 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल कोपरगाव रोड मु.पो कोकमठाण ता. कोपरगाव जि . अहमदनगर या ठिकाणी  सकाळी 11.00 ते दुपारी 4.00 या वेळेत थेट मुलाखत घेण्यात येईल .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहिरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment