आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अंतर्गत तब्बल 517 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अंतर्गत तब्बल 517 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Aiims Delhi Recruitment For Senior Resident / senior demonstrator Post , Number of Post Vacancy – 517 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

अवजड वाहन कारखाना मध्ये 253 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

अवजड वाहन कारखाना मध्ये 253 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Heavy vehicles Factory Recruitment For Apprentice Post , Number of Post Vacancy – 253 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती … Read more

सामाजिक न्याय मंत्रालय अंतर्गत अधिकारी , लिपिक , स्टेने , सहाय्यक , MTS इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

सामाजिक न्याय मंत्रालय अंतर्गत अधिकारी , लिपिक , स्टेने , सहाय्यक , MTS इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons Recruitment for Various post , Number of Post Vacancy – 19 … Read more

Icmr : राष्ट्रीय पोषण संस्थान , आरोग्य व परिवार कल्याण मंत्रालय मार्फत विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

राष्ट्रीय पोषण संस्थान , आरोग्य व परिवार कल्याण मंत्रालय मार्फत विविध पदांसाठी पदभरती राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Institute of Nutrition Department of Health Research , Ministry of health and family welfare recruitement for Various Post  ) … Read more

IGCAR : इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्र मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्र मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indira Gandhi Center For Atomic Research Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 91 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

BSF : बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स् अंतर्गत विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , अर्ज करण्यास विसरु नका !

बॉर्डर सेक्सुरिटी फोर्स अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 162 जागांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडुन विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Border Security Force Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 162 ) पदनाम , पदांची संख्या ,अर्हता या … Read more

ICF : इंटीग्रल कोच फॅक्टरी मध्ये तब्बल 680 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

इंटीग्रल कोच फॅक्‍टरी मध्ये तब्बल 680 जागांसाठी महाभरती , प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Integral Coach Factory Chennai Recruitment , Number of Post Vacancy – 680 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती … Read more

पुणे कमांड येथे हाऊस किपिंग स्टाफ पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

पुणे कमांड येथे हाऊस किपिंग स्टाफ पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , आफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Palliative Care Centre , Command Hospital , Pune Recruitment For House Keeping Staff Post , Number of Post Vacancy -02 ) पदनाम , पदांची … Read more

DRDO DMRL : डिफेन्स मेटटलर्जिकल संशोधन लॅबोरेटरी मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

डिफेन्स मेटटलर्जिकल संशोधन लॅबोरेटरी मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( DRDO – DMRL Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 127 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर … Read more

व्यवस्थापक , भांडारपाल , लिपिक ,गार्ड , सफाईगार , चौकीदार इ. पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

व्यवस्थापक , भांडारपाल , गार्ड , सफाईगार , चौकीदार इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Unit Run Canteen HQ J& B Area Danapur Cantt . Recruitment For Various Post ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more