शासन मान्यताप्राप्त शाहु शिक्षण संस्थामध्ये शिक्षक , सुरक्षारक्षक , शिपाई , चालक पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

शाहू शिक्षण संस्था पंढरपुर संच‍ित डॉल्फिन पुर्व प्राथमिक , कुसुमाग्रज प्राथमिक व माध्यमिक विद्यामंदीर नाशिक या शाखेत शिक्षक , सुरक्षारक्षक , शिपाई , चालक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shahu Education Society Pandharpur Recruitment For Various … Read more

आदिवासी आमश्रशाळा मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती !

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत 100 टक्के अनुदान नवज्यात शिक्षण प्रसारक मंडळ लव्हाळा ता.मेहकर जि.बुलढाणा द्वारा संचालित शाळांमध्ये विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Tribel Ashram School Recruitment For Teaching & Non Teaching Staff Post , … Read more

राज्यांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , बॅकिंग कर्मचारी , अभियंता , लिपिक , शिपाई इ. पदांच्या तब्बल 2560 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया !

आपण जर सुशिक्षित बेरोजगार असाल तर आपणांसाठी राज्यांमध्ये तब्बल 2560+ जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .राज्यातील अनुदानित / खाजगी शाळा तसेच राज्यातील सहकारी संस्था व खाजगी क्षेत्रांमध्ये विविध पदांसाठी कायम / कंत्राटी / रोजंदारी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . राज्यातील अनेक अनुदानित शाळा आहेत , यापैकी संचमान्यतेप्रमाणे मंजुर पदांवर … Read more