कृषी विभागनिहाय 5,308 पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया 2023 ! लगेच करा अर्ज !

Spread the love

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागांमध्ये रिक्त पदांवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , कृषी सेवकांच्या पदांवर लवकरच पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून , सध्या कृषी व पदूम विभागातील लघुटंकलेखक , लघुलेखक , लघुलेखक पदोच्या रिक्त पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहेत .

यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागनिहाय पदभरती जाहीरात प्रसिद्ध झालेली असून , यामध्ये पुणे कृषी विभागामध्ये लघुटंकलेखक पदांच्या एकुण 28 पदांसाठी तर लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ) पदांच्या एकुण 29 पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत . तसेच लघुलेख उच्च श्रेणी पदांच्या एकुण 03 पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत .

त्याचबरोबर कोकण विभागांमध्ये वरिष्ठ लिपिक पदांच्या एकुण 18 रिक्त पदांवर तर सहाय्यक अधिक्षक पदांच्या एकुण 08 पदांवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .तर नागपुर विभागांमध्ये वरिष्ठ लिपिकांच्या एकुण 14 तर सहाय्यक अधिक्षक पदांच्या एकुण 10 पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

तसेच लातुर विभागांमध्ये वरिष्ठ लिपिक पदांच्या एकुण 14 पदांसाठी तर सहाय्यक अधिक्षक पदांच्या एकुण 06 पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .त्याचबरोबर कोल्हापुर विभागांमध्ये वरिष्ठ लिपिक पदांच्या 14 तर सहाय्यक अधिक्षक पदांच्या 04 जागांच्या पदभरती प्रक्रिया करीता जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे .

सविस्तर पदभरती जाहीरात / अर्ज सादर करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

जाहीरात पाहा

Leave a Comment