IOCL : इंडियन ऑइल कार्पोरेशन मध्ये तब्बल 1,603 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

IOCL : इंडियन ऑइल कार्पोरेशन मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 1,603 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Oil Corporation Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 1603 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

भारतीय नौदल मध्ये विविध पदांसाठी मोठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Indian Navy : भारतीय नौदल विभाग मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 275 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Navy Recruitment For Various Apprenticeship Post , Number of Post Vacancy – 275 ) पदनाम , पदांची … Read more

सोलापूर पालिका प्रशासन मार्फत विविध पदांच्या तब्बल 226 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन मार्फत विविध पदांच्या तब्बल 226 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Solapur Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 226 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक … Read more

राज्यात  कंत्राटी / नियमित तत्वावर तब्बल 1,656 जागांसाठी मोठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

राज्यांमध्ये या आठवड्यात विविध पदांच्या कंत्राटी / नियमित पदांवर तब्बल 1,656 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . सरकारी आस्थापनेतील पदभरती पदांचे नावे : सरकारी यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका , MPW , लिपिक , एम्ब्र्योलॉजिस्ट … Read more

बारावी उत्तीर्ण असाल तर तब्बल 7,547 जागेवर सरकारी नोकरीची मोठी महा-सुवर्णसंधी , लगेच करा अर्ज !

आपण जर इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असाल तर , तब्बल 7 हजार 547 जागांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे . तर अशा 12 वी पात्र उमेदवारांनी आपले आवेदन हे विहीत काळांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सादर करायचे आहेत . ( Delhi Police Recruitment For Police Constable Post , Number of Post Vacancy – 7,547 ) … Read more

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग मध्ये गट क व ड संवर्गातील तब्बल 10,949 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग मध्ये गट क व ग ड संवर्गातील तब्बल 10,949 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Health Department , Arogya Vibhag Recruitment For Class C & Class D Post , Number of Post … Read more

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील तब्बल 226 जागांसाठी  आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन  !

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये तब्बल 226 जागांसाठी आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Navi Mumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 226 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक पात्रता , या … Read more

महाराष्ट्र शासन अर्थ व सांखिकी विभाग मध्ये अधिकारी , सांख्यिकी सहायक , अन्वेषक पदांच्या एकुण 260 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र शासन अर्थ व सांखिकी विभाग मध्ये अधिकारी , सांख्यिकी सहायक , अन्वेषक पदांच्या एकुण 260 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Directorate of Finance And Statistics Planning Department Recruitment for Assistant Reaserch Officer , Group … Read more

उद्योग व वाणिज्य विभागांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 553 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

उद्योग व वाणिज्य विभागांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 553 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The Controleer General of Patents , Designs and Trade Marks Recruitment For Various Post , Numbe of Post Vacancy – 553 ) पदांचा … Read more

राज्य शासनांच्या महसूल व वन विभागांमध्ये 4,644 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या महसून व वन विभाग अंतर्गत तब्बल 4,644 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Ministry of Revenue and Forest Department Recruitment for Talathi Post ,Number of Post Vacancy – 4,644 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. यांमध्ये तलाठी … Read more