राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विधी व न्याय विभाग मध्ये 5,793 जागेसाठी महाभरती , अर्ज करण्यास सुरुवात !

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात विविध व न्याय विभाग मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 5,793 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Distict Court Recruitment For Stenographer , Junior Clerk , Peon / Hamal Post , Number of Post Vacancy … Read more

MPCB : महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Pllution Control Board Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 09 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Chief Metropolitan Magistrate Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालय मध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती !

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालयमध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra District Court Recruitment For Stenografer , Juniour Clerk , Peon / Hamal Post , Number … Read more

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ मध्ये अधिकारी , निरीक्षक , लिपिक पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंड मध्ये अधिकारी  , निरीक्षक , लिपिक पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Fisheries Development Corporation Recruitment For Various Post , Number of  Post Vacancy – 09 ) पदनाम ,पदांची संख्या , अर्हता … Read more

अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ.पदांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आदिवासी विकास विभाग मध्ये अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवरांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Tribal Devlopment Department megabharati ) महाभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

IDBI : आयडीबीआय बँकेमध्ये 2,100 जागांसाठी महाभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

आयडीबीआय बँकेमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 2100 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Industrial Development Bank Of India Recruitment For Junior Assistant Manager & Executive – Sales & Operation Post , Number of post Vacancy – 2100 ) … Read more

SBI मध्ये CBO पदांच्या 5,280 जागांसाठी आत्ताची नविन महाभरती , लगेच करा आवेदन !

भारतीय स्टेट बँकेमध्ये सर्कल बेस्ड अधिकारी पदांच्या तब्बल 5,280 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालवधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (  State Bank of India Recruitment For Circle Based Officer , Number of Post Vacancy – 5,280 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

आदिवासी विभाग मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी मोठी मेगाभरती , Apply Now !

आदिवासी विकास विभाग मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीात आवश्यक असणारी अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Tribal Development Department Recruitment For Teaching & Non Teaching Staff , Number of Post Vacany – 602 ) पदनाम , … Read more

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी महाभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Tribal Devlopment Department Maharashtra Shasan Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 602 ) पदनाम , पदांची … Read more