जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव (उस्मानाबाद) येथे गट ब, क व ड संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पदभरती !

dharashiv tulajabjavani trust Recruitment

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये कार्यालय सहाय्यक पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये कार्यालय सहाय्यक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan Recruitment For Office Assistant Post , Number of Post Vacancy – Not Declear ) … Read more

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत समुपदेशक , कनिष्ठ प्रणाली अधिकारी व शिपाई पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत समुदपदेशक , कनिष्ठ प्रणाली अधिकारी व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai University Recruitment For Various post , Number of Post Vacancy – 03 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मेगाभरती 2024 ; Apply Now !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Brihanmumbai Mahanagarpalika Corporation Recruitment For Licence Inspector Post , Number of Post Vacancy – 118 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

जैन विद्या प्रसारक मंडळ पुणे येथे शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , लिपिक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

श्री.जैन विद्या प्रसारक मंडळ पुणे येथे शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , लिपिक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shri Jain Vidya Prasarak Mandal Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – Not … Read more

महावितरण मध्ये कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा वर्ग 3) पदांच्या तब्बल 468 जागांसाठी महाभरती , लगचे करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळ मध्ये कनिष्ठ सहाय्यक ( लेखा ) पदांच्या तब्बल 468 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mahavitaran Company Recruitment For Junior Assistant ( Account ) Post , Number of Post Vacancy – … Read more

महर्षी प्रतिष्ठाण मध्ये शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , प्र.अधिकारी , लिपिक / लेखालिपिक , समुपदेशक इ.पदांसाठी मोठी पदभरती !

महर्षी प्रतिष्ठाण मध्ये शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , प्रशासकीय अधिकारी , लिपिक / लेखालिपिक , समुपदेशक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Maharshi Pratishthan’s – Shree Sai English Medium School & Jr. College Recruitment For Various … Read more

नर्सिंग सहाय्यक , चौकीदार , अधिकारी , सफाईवाला , परिचर इ. पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत नर्सिंग सहाय्यक , चौकीदार , अधिकारी , सफाईवाला , परिचर इ. पदांसाठी पदभरती राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 08 … Read more

पुणे येथे प्राध्यापक, ग्रंथपाल, वॉर्डन, लिपिक, शिपाई पदांकरीता पदभरती ; अर्ज करायला विसरु नका !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

खेड शिक्षण प्रसारक मंडळ मध्ये विविध पदांच्या 181 जागेसाठी महाभरती !

खेड शिक्षण प्रसारक मंडळ मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 181 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Khed Shikshan Prasark Mandal Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 181 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more