राज्यात आयकर विभाग अंतर्गत पदवी / दहावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

केंद्र सरकारच्या मुंबई येथिल आयकर कार्यालयांमध्ये पदवी / दहावी अर्हता धारक उमदेवारांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्ण संधी उपलब्ध झालेली असून ,सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Income Tax Department Recruitment For Tax Assistant & Havaldar Post , Number of Post Vacancy – 29 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

01.कर सहाय्यक : कर सहाय्यक पदांच्या 18 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांस उमेदवार हे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातुन पदवी अथवा समकक्ष अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत . तर उमेदवाराचे दिनांक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी किमान वय हे 18 वर्षे तर कमाल वय हे 27 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत . सदर पदांकरीता 25,500-81,100/- या वेतनश्रेणीत वेतन अदा करण्यात येईल .

02.हवालदार : हवालदार पदांच्या 11 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे मान्यताप्राप्त मंडळातुन मॅट्रिक अथवा समकक्ष अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत . तर उमेदवाराचे दिनांक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी किमान वय हे 18 वर्षे तर कमाल वय हे 27 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत . सदर पदांकरीता 18,000-56,900/- या वेतनश्रेणीत वेतन अदा करण्यात येईल .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे Assistant / Deputy Commissioner of Customs Personnel And Establishment Section 8 th Florr New Custom House Ballard Estate Mumbai – 400001 या पत्यावर दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती करीता परीक्षा शुल्क / आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment