महाराष्ट्र राज्य पिंपरी चिंचवड परिसर, पुणे येथे नवीन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक सहयोग मंडळ मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .( Maharashtra Servicemen Corporation Limited Recruitment For Driver Post , Number of Post Vacancy – 60 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक अर्हता , इतर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

पदनाम / पदांची संख्या : यांमध्ये वाहनचालक या पदांच्या एकुण 60 जागेकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे माजी सैनिक अथवा माजी सैनिकांचे पाल्य असणे आवश्यक असणार आहेत , तसेच जड व हलके वाहन चालविण्याचा त्याचबरोबर वाहन परवाना असणे आवश्यक असणार आहे .

वयोमर्यादा : सदर पदाकरीता आवेदन सादर करण्यासाठी माजी सैनिक उमेदवारांसाठी 55 वर्षे पर्यंत तर माजी सैनिकांच्या पाल्यांकरीता कमाल वयोमर्यादा ही 35 वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : महाराष्ट्र शासन सेवेत गट – ड सवंर्गातील शिपाई पदांची नियमित वेतन श्रेणीवर महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी थेट मुलाखतीसाठी दिनांक 01 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मेस्को क्षेत्रीय कार्यालय पुणे मस्तानी हॉल शेजारी युद्ध स्मारकासमोर घोरपडी पुणे – 411001 या पत्त्यावर हजर रहायचे आहेत .तसेच सदर पदभरती प्रक्रिया करीता आवेदन शुल्क / परीक्षा शुक्ल आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहीतीसाठी खालील जाहीरात पाहा

Leave a Comment