अखेर महाराष्ट्र वन विभागांमध्ये वर्ग क पदांसाठी महाभरती जाहीरात प्रसिद्ध ! Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र वन विभागांमध्ये अखेर वर्ग क संवर्गातील पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पात्र शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Forest Department Recruitment for Group C )  पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.लेखापाल127

पात्रता – सदर लेखापाल पदाकरीता उमेदवार हा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातुन पदवीधारक असणे आवश्यक आहे . सदर अर्हता ही अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांका पर्यंत अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे . त्याचबरोबर उमेदवारांस मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे .

वयोमर्यादा – उमेदवाराचे किमान वय 18 वर्षे तर कमाल वय हे 38 वर्षेापेक्षा अधिक असू नये . मागास वर्गीय उमेदवारांकरीता वयांमध्ये पाच तर इतर मागास वर्गीय / आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक / अनाथ उमेदवारांकरीता वयांमध्ये 05 वर्षांची सुट देण्यात येईल .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमदेवारांनी आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने https://mahaforest.gov.in/ या संकेतस्थळावर सादर करायचे आहे , ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची शेवटची दिनांक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता 1000/- रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात येईल .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment