मिरा भाईंदर महानगरपालिका , ठाणे मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Helth Sceme : Mera Bhaindar corporation Recruitment For Various Post ) पदनाम , पदांची संख्या आवश्यक पात्रता या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.क्ष किरण तज्ञ01
02.बालरोग तज्ञ01
03.सुक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ01
04.पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी05
05.साथरोग तज्ञ01
06.दंतशल्य चिकित्सक01
07.परिचारिका ( स्त्री )05
08.परिचारिका ( पुरुष )02
09.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ04
10.औषध निर्माता01
11.OT Assistant01
 एकुण पदांची संख्या27

अर्ज प्रक्रिया :  जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक त्या गुणपत्रके व प्रमाणपत्रांच्या स्व.स्वाक्षांकित प्रतींसह दिनांक 18.07.2023 ते दिनांक 31.07.2023 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉक्टर बी.आर आंबेडकर भवन , तळ मजला भाईंदर ( प .) ता. जि . ठाणे 401101 या पत्त्यावर अर्ज सादर करायचे आहेत .

हे पण वाचा : कोतवाल भरती : फक्त 4 थी पात्रता धारक उमेदवारांसाठी कोतवाल पदांकरीता मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

टीप – पोस्टाने / टपालाने आवेदन स्विकारले जाणार नाहीत याची नोंद उमेदवारांनी घ्यायची आहे .

Leave a Comment