RTMNU : राष्ष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

Spread the love

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ हे नागपुर येथे असुन , राज्यामध्ये नागपुर जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त विद्यापीठै आहेत .यापैकी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ हे एक जुने विद्यापीठ असुन या विद्यापीठाची स्थापना 4 ऑगस्ट 1923 साली झाली आहे .या विद्यापीठामध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Rashtrasant Tukadoji maharaj Nagpur University Recruitment for Various Post ,Number of vacancy – 13 )

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.सिस्टम अँनालिस्ट01
02.नेटवर्क इंजिनिअर01
03.जनसंपर्क अधिकारी01
04.तंत्रज्ञ अ / तांत्रिक01
05.तंत्रज्ञ ब / तांत्रिक01
06.तंत्रज्ञ क / तांत्रिक01
07.तंत्रज्ञ ड / तांत्रिक01
08.कनिष्ठ अभियंता01
09.अधिक्षक01
10.अधिक्षिका01
11.स्टुडिओ सहाय्यक01
12.प्रयोगशाळा सहाय्यक01
13.अभ्यास प्रमुख01
 एकुण जागांची संख्या13

पात्रता – पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी खाली नमुद सविस्तर जाहीरात पाहा .

आवेदन शुक्ल – 300/- रुपये ( मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता 200 /- रुपये )

वेतनमान – 12,000/- रुपये ते 40,000/- रुपये

मुलाखतीचा दिनांक – दि.17.10.2022 ते 19.10.2022 रोजी वेळ सकाळी 10.30 वाजता

अधिक माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment