विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण मार्गदर्शक सूचनांचे GR निर्गमित ! दि.27.01.2023

Spread the love

विद्यार्थ्यााच्या शाळाप्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.27 जानेवारी 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . या संदर्भातील GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णयामध्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत . यामध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रवेश देखरेख समिती म्हणून काम पाहणार आहे .सदर समिती प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवील .

विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरुन घेतले जाणार आहेत .तसेच विद्यार्थ्यांस प्रेवश देताना आधार कार्ड सोबत जोडावे लागणार आहे , त्यासोबत पालकांचे सुद्धा आधार कार्ड जोडावे लागणार आहेत .सदर कागपतत्रांची पडताळणी शिक्षण निरीक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांच्या कडुन करण्यात येणार आहेत .

जर सदर निर्णयातील नियमांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास सदर शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्यात येईल , तसेच शाळेची मान्यता काढून घेण्यात येईल . या संदर्भाती शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित झालेला शाळाप्रवेशाबाबत महत्वपुर्ण मार्गदर्शक सूचना बाबतचा शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Leave a Comment