शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोतामार्फत पदभरती GR निर्गमित !

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरणेबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मार्फत दिनांक 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील गट क संवर्गाची 47 काल्पनिक … Read more

राज्यात अतिकुशल , कुशल , अर्धकुशल , अकुशल पदांच्या तब्बल 40,000 पदांकरीता महाभरती , पदभरती GR निर्गमित !

राज्य शासन सेवेत अतिकुशल , कुशल , अर्धकुशल व अकुशल अशा पदांच्या तब्बल 40,000 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांनुसार आवकश्यक अर्हता धारक उमेदवारांन शासन निर्णयांमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येणार आहेत . अतिकुशल पदे : यांमध्ये अतिकुशल मनुष्यबळांमध्ये प्रकल्प अधिकारी , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी , अभियंते , संशोधन सहाय्यक … Read more

अखेर राज्य शासन सेवेत विविध पदांवर बाह्य यंत्रणेकडून तब्बल 40,000 जागांसाठी मोठी महाभरती , पदभरती शासन निर्णय निर्गमित !

राज्य शासनांच्या प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीनें शक्य असेल तिथे बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करुन घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे . त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने दिनांक 18.06.2014 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त मे.ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे . … Read more