कृषी विभाग मध्ये तब्बल 368 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

कृषी विभाग मध्ये तब्बल 368 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदाकरीता आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Agricultural Scientists Board Recruitment For Various Post , Number of Post Vacacny – 368 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. मुख्य शास्त्रज्ञ 80 … Read more