Mahagenco : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती महामंडळ मध्ये तब्बल 800 जागेसाठी पदभरती !

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती महामंडळ मध्ये तब्बल 800 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Power Generation Mahabharati , For Technician 3 Post , Number of Post Vacancy – 800 ) पदनाम , पदांची … Read more

Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये 130 जागांसाठी आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये 130 जागांसाठी आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmission Recruitment For Assistant Engineer , Number of Post Vacancy – 130 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये तब्बल 2,541 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये तब्बल 2,541 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmision Company Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 2,541 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मध्ये 10 वी उत्तीणे उमेदवारांकरीता पदभरती प्रक्रिया 2023

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड मध्ये इयत्ता 10 वी पात्रताधारक उमेदवारांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडुन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited Recruitment For Electrician Number of Post vacancy – 30 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नाव – वीजतंत्री / … Read more

महापारेषण कंपनी मध्ये दहावी पात्रता धारकांसाठी नोकरीची मोठी संधी !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित मध्ये वीजतंत्री पदांकरीता शिकाऊ उमेदवारांची प्रशिक्षणाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन पात्रताधारक उमेदवारांकडुन विहीत कालावधी मध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Mahapareshan company Recruitment for Electrician Post , number of vacancy – 63 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . पात्रता / वयोमर्यादा – वीजतंत्री पदांकरीता उमेदवार … Read more

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ही एक राज्य शासनाच्या एकेकाळी पुर्णपणे राज्य सरकारच्या मालकीची कंपनी होती . आता ही कंपनी राज्य सरकारच्या अधिनस्त कार्य करणारी एक स्वायत्त कंपनी आहे . या कंपनी मार्फत विज निर्मिती करण्यात येवून वीज वितरण कंपनीला वीज वितरीत करते . या कंपनी मध्ये अप्रेंटीस ( शिकाऊ ) पदांच्या एकुण 32 जागांसाठी … Read more