Passport Organization : केंद्रीय पासपोर्ट विभागांमध्ये पदभरती प्रक्रिया ! 67,700-2,09,200/- एवढा मिळेल पगार !

Spread the love

केंद्रीय पासपोर्ट विभागांमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Central Passport Organization Recruitment for Passport Officer & Deputy Passport Officer ,Number of Post Vacancy – 11 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

01.पासपोर्ट अधिकारी – पासपोर्ट अधिकारी पदांच्या एकुण 02 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदाकरीता अर्ज करण्यासाठी उमेदवार हा मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . त्याचबरोबर संबंधित कामा करण्याचा निदान नऊ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असणार आहे .

हे पण वाचा : फक्त 10 वि पात्रता धारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी ! Apply Now !

02.उप पासपोर्ट अधिकारी – उप पासपोर्ट अधिकारी पदांच्या एकुण 09 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता अर्ज करण्यासाठी उमेदवार हा मान्यताप्राप्त संस्था / विद्यापीठातुन पदवीधारक असणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर संबंधित कामाकाजाचा किमान पाच वर्षांचा अुनभव असणे आवश्यक आहे .

वेतनमान – सातव्या वेतन आयोगानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना 67,700 ते 2,09,200/- या वेतनश्रेणींमध्ये वेतन अदा करण्यात येईल + इतर अनुज्ञेय वेतन , भत्ते लागु असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज जाहीरातीमध्ये नमुद पत्यांवर दि.27 मे 2023 पर्यंत पाहोचेल अशा पद्धतीने सादर करायचे आहेत ,सदर भरती करीता परीक्षा शुल्क ( फीस ) आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहीतीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment