Bank Job : चंद्रपूर नागरी मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटीच्या महाराष्ट्रातील सर्व शाखांमध्ये , विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी ! Apply Now !

Spread the love

चंद्रपुर नागरी मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी मर्यादीत मध्ये विविध पदांच्या एकुण 78 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Chandrapur Urban Multistate co-opearative Credit Society Limited Recruitment Bank Mangager , Assistant Officer , Clerk , Peon , Driver ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.शाखा व्यवस्थापक10
02.सहाय्यक अधिकारी10
03.लिपिक20
04.शिपाई10
05.वाहनचालक03

पात्रता –

पद क्र.01 साठी – MBA / M.COM बॅंकिंग क्षेत्रातील अनुभव .पद क्र.02 व 03 साठी – कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे , अनुभवी उमेदवारांस प्राधान्य देण्यात यईल . तसेच शिपाई व वाहनचालक पदांकरीता उमेदवार दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . वाहनचालक पदांकरीता वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक असणार आहे .

नोकरीचे ठिकाण ( Job Location ) : चंद्रपुर , नागपूर , राळेगाव , पांढरकवडा , अमरावती , यवतमाळ , राजुरा , गडचांदूर , वणी , वरोरा , उमरेड , धामनगाव ,वरोरा  महाराष्ट्र राज्य .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने चंद्रपुर नागरी मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी मर्यादित सदाशिव चेंबर्स अभय टॉकिज जवळ बालवीर वॉर्ड चंद्रपुर – 4420401 या पत्त्यावर दि.28.11.2022 पर्यंत अर्ज पाहोचेल अशा पद्धतीने सादर करायचा आहे . सदर पदभरतीसाठी अर्ज करण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment