मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Chief Metropolitan Magistrate Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.लघुलेखक ग्रेड – 305
02.कनिष्ठ लिपिक93
03.शिपाई / हमाल46
 एकुण पदांची संख्या144

अर्हता : लघुलेखक ( श्रेणी -3 ) पदांकरीता उमेदवार हे 10 वी उत्तीर्ण तसेच इंग्रजी लघुलेखन 100 WPM व मराठी 80 श.प्र.मि तसेच इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि व मराठी 30 श.प्र.मि टायपिंग तसेच MSCIT प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : बेरोजगार तरुणांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी !

कनिष्ठ लिपिक पदांकरीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण तसेच इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि व मराठी 30 श.प्र.मि टायपिंग तसेच MSCIT प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत . तर शिपाई / हमाल पदांकरीता उमेदवार हे इयत्ता सातवी पास असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://bombayhighcourt/ या संकेतस्थळावर दिनांक 04 डिसेंबर 2023 पासुन ते दिनांक 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment