MPCB : महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Pllution Control Board Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 09 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.प्रशासकीय प्रमुख01
02.तांत्रिक अधिकारी05
03.कायदा अधिकारी01
04.सहाय्यक02
 एकुण पदांची संख्या09

आवश्यक अर्हता : M.SC / M E. ENVIRONMENT /B.TECH / M.SC /B.E /LLB /Bachelor of science तसेच सदर पदांकरीता उमेदवाराचे कमाल वय दिनांक 01 डिसेंबर 2023 रोजी 45 वर्षे पर्यंत असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ मध्ये अधिकारी , निरीक्षक , लिपिक पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://www.ecmpcb.in/advertisement_recruitment/application_wetland या संकेतस्थळावर दिनांक 10 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती करीता परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment