महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्‍ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळांच्या आस्थापनेवारील गट अ , ब आणि क च्या एकुण 12 संवर्गातील 65 पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचे नावे , पदनाम , वेतनश्रेणी , पदांची संख्या यासंदर्भात सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

पदनाम / पदांची संख्या : यांमध्ये प्रादेशिक अधिकारी पदांच्या 02 जागा , वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदांच्या 01 जागा , वैज्ञानिक अधिकारी पदांच्या 02 जागा , सांख्यिकी अधिकारी पदांच्या 01 जागा , कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदांच्या 04 जागा , प्रमुख लेखापाल पदांच्या 03 जागा , विधी सहायक पदांच्या 03 जागा , कनिष्ठ लघूलेखक पदांच्या 14 जागा , कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पदांच्या 16 जागा , वरिष्ठ लिपिक पदांच्या 10 जागा , प्रयोगशाळा सहायक पदांच्या 03 जागा , कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक पदांच्या 06 जागा असे एकुण 65 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.प्रादेशिक अधिकारी02
02.वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी01
03.वैज्ञानिक अधिकारी02
04.सांख्यिकी अधिकारी10
05.कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी04
06.प्रमुख लेखापाल03
07.कनिष्ठ लघुलेखक14
08.विधी सहायक03
09.कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक16
10.वरिष्ठ लिपिक10
11.प्रयोगशाळा सहायक03
12.कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक06

अर्ज प्रक्रिया : खालील नमुद जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे www.mpcb.gov.in/recruitment या संकेतस्थळावर दिनांक 05.10.2023 पासून ते दि.26.10.2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात

Leave a Comment