राज्यात कृषी सेवक पदांच्या 952 जागेसाठी महाभरतीची विभागनिहाय जाहीरात प्रसिद्ध !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागांमध्ये कृषी सेवक पदांच्या तब्बल 952 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया बाबत अखेर राज्य शासनांकडून विभागनिहाय जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . यांमध्ये पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Agricultural Department Recruitment for Krushi Sevak ) पदनाम ,पदांची विभागनिहाय संख्या / जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रविभागाचे नावपदसंख्या
01.नाशिक336
02.छत्रपती संभाजीनगर196
03.लातुर170
04.कोल्हापुर250
 एकुण पदांची संख्या952

वरील नमुद चार विभागातील चार विभागतील कृषी सेवक पदांची जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून , उर्वरित विभागाची जाहीरात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . वरील तक्त्यानुसार नाशिक विभागांमध्ये कृषी सेवक पदांची एकुण 336 जागा , छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये 196 जागा , लातुर विभागांमध्ये 170 जागा , तर कोल्हापुर विभागांमध्ये 250 असे एकुण 952 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .

हे पण वाचा : खनिज संशोधन संस्था मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

सदरची मेगाभरती प्रक्रिया ही सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात येणार असून , सदर पदांकरीता www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येणार आहेत तसेच सदर पदभरती प्रक्रियाची अधिकृत्त जाहीरात www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे .

हे पण वाचा : MIDC : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये गट अ , ब व क संवर्गातील तब्बल 802 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

कृषी सेवक पदांची विभागानुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली वर्तमानपत्रातील जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहु शकता

Leave a Comment