MIDC : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये गट अ , ब व क संवर्गातील तब्बल 802 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील गट अ , ब व क संवर्गातील विविध पदांच्या तब्बल 802 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra industry Devlopment Corporation , Recruitment For Various Post , Number of Post 802 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया या संदर्भात सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

गट अ संवर्गातील रिक्त पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य )03
02.उप अभियंता ( स्थापत्य )13
03.उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी )03
04.सहयोगी रचनाकार02
05.उप रचनाकार02
06.उप मुख्य लेखा अधिकारी02
 एकुण गट अ पदांची संख्या25

गट ब संवर्गातील रिक्त पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.सहाय्यक अभियंता  ( विद्युत / यांत्रिकी )21
02.सहाय्यक रचनाकार07
03.सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ02
04.लेखा अधिकारी03
05.क्षेत्र व्यवस्थापक08
 एकुण वर्ग ब पदांची संख्या41

गट क संवर्गातील रिक्त पदांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य  )17
02.कनिष्ठ अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी )02
03.लघुलेखक ( उच्च श्रेणी )14
04.लघुलेखक ( निम्न  श्रेणी )20
05.लघुटंकलेखक07
06.सहाय्यक03
07.लिपिक टंकलेखक66
08.वरिष्ठ लेखापाल06
09.तांत्रिक सहाय्यक ( श्रेणी – 2 )32
10.वीजतंत्री ( श्रेणी – 2 )18
11.पंपचालक ( श्रेणी – 2 )103
12.जोडारी  ( श्रेणी – 2 )34
13.सहाय्यक आरेखक09
14.अनुरेखक49
15.गाळणी निरीक्षक02
16.भूमापक26
17.विभागीय अग्निशमन अधिकारी01
18.सहायक अग्निशमन अधिकारी08
19.कनिष्ठ संचार अधिकारी02
20.वीजतंत्री श्रेणी – 2 ( ऑटोमोबाईल )01
21.यंत्र चालक22
22.अग्निशमन विमोचक187
 एकुण वर्ग क पदांची संख्या619

परीक्षा शुल्क :  सदर पदभरती प्रक्रिया करीता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 1,000/- रुपये तर मागास प्रवर्ग / आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग / अनाथ / दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 900/- रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात येतील .

हे पण वाचा : पनवेल महानगर पालिका प्रशासन मध्ये गट अ , ब , क व ड संवर्गातील तब्बल 377 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

अर्ज प्रक्रिया : जाहीरातीमध्ये नमुद करण्यात आलेली पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे www.midcindia.org या संकेतस्थळावर दिनांक 02.09.2023 पासून ते दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 पर्यंत आवेदन सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment