महाराष्ट्र शिक्षण विभाग अंतर्गत 200 जागेसाठी मोठी पदभरती, लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग अंतर्गत 200 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Education Department Recruitment For Volunteer Post , Number of Post Vacancy – 200 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहूयात .

पदनाम पदांची संख्या ( Education Qulification ) :

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.स्वयंसेवक ( 10 वी )50
02.स्वयंसेवक ( पदवी )50
03.स्वयंसेवक ( इतर )100
 एकुण पदांची संख्या200

हे पण वाचा : अधिकारी , तंत्रज्ञ , सहाय्यक , शिपाई , परिचर इ. पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :

पद क्र.01 साठी : 10 वी उत्तीर्ण

पद क्र.02 साठी : कोणतीही पदवी

पद क्र.03 साठी : डी.एड / ए.टी.डी / बी.एड / बी.पीएड / एम.एस डल्ब्यु / बी.एस डब्ल्यु

अर्ज प्रक्रिया : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे महात्मा गंधी व्यसनमुक्ती केंद्र तळणी , विश्वनाथ विद्यालय शेजारी शिरपुर रोड तळणी ता.मंठा जि.जालना या पत्यावर आपले आवेदन दिनांक 15 एप्रिल 2024 पर्यंत सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment