महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागांमध्ये पदभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागांमध्ये कनिष्ठ अथियंता पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

कनिष्ठ अभियंता पदांच्या दोन पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हा विशेष अर्हता तसेच संबंधित काचा अनुभव असणे आवश्यक आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज मत्सयव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालय तरपोर्वाला मत्स्यालय पहिला मजला , नेताजी सुभाष मार्ग चर्नी रोड मुंबई या पत्त्यावर दि.20 एप्रिल 2023 पर्यंत अर्ज सादर करायचे आहे .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता कोणत्याही प्रकारचे आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment