महाराष्ट्र वनविभागामध्ये वर्ग क व ड संवर्गातील 9,320 जागांसाठी मेगाभर्ती 2023 !

Spread the love

महाराष्ट्र वन विभागातील वर्ग क व संवर्ग ड मधील तब्बल 9,320 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून , या संदर्भात वन विभागांडून पदभरती बाबतचे परीपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .वन विभागाकडून पदभरती बाबतचे नविन सुधारित बिंदुनामावली तयार करण्यात आलेली आहे .

यामध्ये पदभरती प्रक्रियेबाबत राज्याचे प्रधान सचिव ( वने ) यांनी दि.13.02.2023 रोजी झालेल्या व्ही.सी द्वारे पदभरती प्रक्रियेबाबतची तातडीने कार्यवाही होणेकामी सुचना देण्यात आलेल्या आहेत .यामध्ये वर्ग क संवर्गात – ट्रक चालक , गृहप्रमुख , लाँच चालक , ग्रंथालय , ग्रंथालय परिचर , पशु परिचर या पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .

तर गट ड संवर्गात शिपाई , खलाशी , पहारेकरी, सहाय्यक , स्वयंपाकी , चेनमन , नौका तांडेल या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .बिंदुनामावलीनुसार वनविभाग निहाय एकत्रित गोषवारा तयार करण्याचे आदेश संबंधित वनवृत्त प्रमुखांना देण्यात आलेले आहेत .

Leave a Comment