शिक्षक, अधीक्षक, सुरक्षारक्षक, स्वयंपाकी, माळी ,चौकीदार, शिपाई, चालक अशा विविध पदांच्या तब्बल 3,200 पदांसाठी मेगाभर्ती !

Spread the love

राज्यातील विविध अनुदानित ,मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांमध्ये शिक्षक ,अधीक्षक, सुरक्षारक्षक , स्वयंपाकी, माळी ,चौकीदार, सफाईगार अशा विविध शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून , सदर पदांकरिता आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये आवेदन मागवण्यात येत आहे .

शिक्षक (Teacher ) : यामध्ये प्राथमिक शिक्षक ,माध्यमिक शिक्षक ,तसेच सहाय्यक शिक्षक , संगणक शिक्षक , क्रीडाशिक्षक अशा पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे .सदर पदांकरिता डीएड /बीएड /एम एस्सी / बी एस्सी , बी .एड अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

वसतिगृह अधीक्षक/ अधीक्षिका : वसतिगृह अधीक्षक / अधीक्षिका या पदांकरिता उमेदवार हा कोणत्याही शाखेतील पदवीधारक असणे आवश्यक आहे . तसेच MSCIT उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

सविस्तर मेगाभर्ती जाहिरात पाहा

कनिष्ठ लिपिक : कनिष्ठ लिपिक या पदाकरिता उमेदवार हा इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे , त्याचबरोबर मराठी व इंग्रजी टायपिंग अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . त्याचबरोबर एम एस सी आय टी प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

शिपाई / स्वयंपाकी / चौकीदार / माळी / शिपाई / स्वयंपाकी / चौकीदार : अशा पदांसाठी उमेदवार इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे , यामध्ये स्वयंपाकी या पदाकरिता उमेदवारास स्वयंपाकाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . तर माळी या पदाकरिता बागकाम कौशल्य असणे आवश्यक असणार आहे .

अधिक माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहिरात पहावी

जाहिरात पाहा

Leave a Comment