राज्यातील शासकीय यंत्रणा , महामंडळे , अनुदानित संस्था तसेच वित्तीय / बँकिंग संस्थांमध्ये विविध पदांच्या 2800+ जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्यांतील शासकीय यंत्रणा , महामंडळे , अनुदानित संस्था तसेच राज्यातील वित्तीय / बँकिंग संस्थांमध्ये विविध पदांच्या 2800+ जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक असणारी अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत वरील नमुद यंत्रणा नुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State megabharatio For Various Post , Number of Post Vacancy – 2800+ ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

शासयकी यंत्रणा –  शासकीय यंत्रणा मध्ये कोतवाल , तलाठी , शिक्षक , प्राध्यापक , लिपिक , जनरल मॅनेजर , सहाय्यक मॅनेजर , मुख्य अधिकारी , अकाउंट्स , डेप्युटी सुपरिटेंडंट , सुपरवायझर , फोरमन , लिपिक अशा पदांकरीता नियमित वेतनश्रेणीवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदरची पदे ही परर्मंट तत्वावर भरण्यात येत आहेत .

राज्यातील अनुदानित शाळा / महाविद्यालयांमधील पदे : राज्यांमधील अनुदानित शाळा / महाविद्यालयांमधील शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी ( यांमध्ये ग्रंथपाल , कामाठी , चौकीदार , सफाईगार , प्रयोगशाळा सहाय्यक , परिचर असे विविध पदे ) पदांकरीता नियमित / कंत्राटी / रोजंदारी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील तब्बल 50+ संस्था मध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

वित्तीय / बॅकिंग संस्था :  राज्यातील सहकारी तसेच बँकिंग संस्थांमध्ये बॅकिंग लिपिक , अकांटंड , शाखाधिकारी , शिपाई , लिपिक अशा विविध पदांच्या नियमित / कंत्राटी तत्वार पदभरती राबविण्यात येत आहेत .

शासकीय यंत्रणा , अनुदानित संस्था / महामंडळे तसेच वित्तीय / बँकिंग संस्थानुसार रिक्त पदांची मेगाभरती जाहीरात पाहण्यासाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहावी …

महाभारती जाहिरात (PDF)

Leave a Comment