MSRTC : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्ये विविध वर्ग अ , ब व संवर्ग ब कनिष्ठ स्तर  संवर्गातील विविध पदांसाठी मोठी पदभरती !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्ये विविध वर्ग अ , ब व संवर्ग ब कनिष्ठ स्तर  संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( MSRTC Recruitment For Class A , B & C Post , Number of Post Vacancy – 65 ) पदनाम पदांची संख्या अर्हता पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

यांमध्ये वर्ग -1 संवर्गात यंत्र अभियंता पदांच्या 11 जागेसाठी भरती राबविली जात असून , वर्ग -2 संवर्गांमध्ये विभागीय वाहतुक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक ( वरिष्ठ ) ( वाहतुक ) पदांच्या 08 जागा ,उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक ( वरिष्ठ ) ( यांत्रिकी ) पदांच्या 12 जागा , लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी पदांच्या 02 जागा , भांडार अधिकारी पदांच्या 02 जागा असे संवर्ग 02 मधील 24 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया येत आहे .

तर संवर्ग – 2 मधील कनिष्ठस्तर संवर्गांमध्ये विभागीय वाहतुक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक ( वाहतुक ) पदांच्या 12 जागा , सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थाक ( यांत्रिक ) पदांच्या 09 जागा , सहाय्यक / विभागीय लेखा अधिकारी पदांच्या 02 जागा , तर विभागीय सांख्यिकी अधिकारी पदांच्या 07 जागा अशा वर्ग 01 , वर्ग 02 व संवर्ग ब कनिष्ठ स्तर   मिळून एकुण 65 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .

हे पण वाचा : पुणे जिल्हा प्रशासन मध्ये अधिकारी , नर्स , वितरक , भांडारपाल , नोंदणी लिपिक , लिपिक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.यंत्र अभियंता वर्ग 111
02.विभागीय वाहतुक अधिकारी वर्ग -28
03.उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक12
04.लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण02
05.भांडार अधिकारी02
06.विभागीय वाहतुक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक ( वाहतुक )12
07.सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक ( यांत्रिक )09
08.सहाय्यक / विभागीय लेखा अधिकारी02
09.विभागीय सांख्यिकी अधिकारी07
 एकुण पदांची संख्या65

पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, इतर अटी व शर्ती तसेच वेतनमान  तसेच आवेदन प्रक्रिया या संदर्भात सविस्तर माहितीकरीता खालील जाहीरात पाहावीत .

सविस्तर जाहिरात पाहा

Leave a Comment