महापारेषण : महावितरण मध्ये 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मर्यादित मध्ये 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुनअर्ज मागविण्यात येत आहे. ( Maharashtra State Electricity Distribution company Recruitment for Various post , number of vacancy –  100 ) पद तपशिल खालीलप्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.विजतंत्री40
02.तारतंत्री60
 एकुण पदांची संख्या100

पात्रता –

पद क्र.01 साठी – 10 वी उत्तीर्ण

पद क्र.02 साठी – 8 वी उत्तीर्ण

आवेदन शुल्क – फीस नाही

वेतनमान ( मानधन ) – 6,000/- ते 10,000/- रुपये

नोकरीचे ठिकाण – सांगली जिल्हा , महाराष्ट्र राज्य अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

पद क्र. 01 करीता CLICK HERE

पद क्र. 02 करिता CLICK HERE

Leave a Comment