MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत गट – क सेवा करीता मेगाभर्ती 2023

Spread the love

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क संवर्गाकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन मुख्य परीक्षेकरीता आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Class – C Post , Number of Post vacancy – 1037 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.उद्योग निरीक्षक06
02.दुय्यम निरीक्षक09
03.कर सहाय्यक481
04.लिपिक टंकलेखक ( मराठी )510
05.लिपिक टंकलेखक ( इंग्रजी )31
 एकुण पदांची संख्या1037

पात्रता – उद्योग निरीक्षक पदाकरीता अभियांत्रिकी पदवी / तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका / विज्ञान शाखेतील पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . दुय्यक निरीक्षक पदाकरीता पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . तर लिपिक टंकलेख ( मराठी & इंग्रजी ) करीता पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . व टायपिंग प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

अर्ज प्रक्रिया – पात्र उमदेवारांनी आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दि.11.01.2023 पर्यंत सादर करायचा आहे . सदर पदभरती प्रक्रिया करीता 544/- रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात येईल , मागास प्रवर्गातील उमदेवारांकरीता 344/- रुप्ये तर माजी सैनिकांकरीता 44/- रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात येईल .

अधिक माहीतीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहीरात पाहा

Leave a Comment