महाराष्ट्र राज्य  लोकसेवा आयोग मार्फत गट क संवर्गातील तब्बल 7,510 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग मार्फत गट क संवर्गातील तब्बल 7,510 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Public Service Commission Recruitment For Class – C Post , Number of Post Vacancy – 7,510 ) पदनाम , पदांची संख्या या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
1.दुय्यम निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क विभाग06
02.तांत्रिक सहाय्यक01
03.कर सहाय्यक468
04.लिपिक टंकलेखक7035
 एकुण पदांची संख्या7,510

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता :

पद क्र.01 व 02 करीता : उमेदवार हे पदवी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.03 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे पदवीधर असणे आवश्यक असणार आहेत तसेच उमेदवार हे मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : MSSC : महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , प्रक्रिया लगेच करा आवेदन !

पद क्र.04 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत तसेच उमेदवार हे मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

वयोमर्यादा : यांमध्ये पद क्र.01 आणि  03 करीता उमेदवाराचे वय दिनांक 01 मे 2023 रोजी किमान वय हे 18 वर्षे तर कमाल वय हे 38 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत तर पद क्र. 02 आणि 04 करीता उमेदवाराचे किमान वय हे 19 वर्षे तर कमाल वय हे 38 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत . यांमध्ये मागास प्रवर्ग / आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक व अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता वयांमध्ये 05 वर्षांची सुट देण्यात येईल .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्‍क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://mpsconline.gov.in/candidate या संकेतस्थळावर दिनांक 17 ऑक्टोंबर 2023 पासून दिनांक 31 ऑक्टोंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता खुला प्रवर्ग मधील उमेदवारांकरीता 544/- रुपये तर मागासवर्गीय / आ.दु.घ / अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 344/- रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment