MSSC : महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , प्रक्रिया लगेच करा आवेदन!

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Maharashtra State Security Corporation Recruitment For Office Assistant Post , Number of Post Vacancy – 06 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात ही पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

पदनाम / पदांची संख्या : यांमध्ये कार्यालयीन सहाय्यक ( Office Assistant ) पदांच्या एकुण 06 जागांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे कोणत्याही शाखेतुन पदवी / उच्च पदवीधर उत्तीर्ण असावा तसेच मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि व इंग्रजी टायपिंग 40 श.प्र.मि GCC ची शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे . तसेच MSCIT परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : महाराष्ट्र राज्य  लोकसेवा आयोग मार्फत गट क संवर्गातील तब्बल 7,510 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

त्याचबरोबर संगणकावरील MS Wort / Excel चे अद्यावत ज्ञान असणे आवश्यक असणार आहेत . तसेच कार्यालयीन सहाय्यक / लिपिक तसेच टायपिस्ट या पदावर खाजगी / शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहेत .

वेतनमान : सदर कार्यालयीन सहाय्यक या पदावर निवड झाल्यास , उमेदवारांस प्रतिमहा 25,000/- रुपये वेतनमान देण्यात येईल ..

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : सदर पदांकरीता https://docs.google.com/forms/ या संकेतस्थळावर दिनांक 25 ऑक्टोंबर 2023 पर्यंत आवेदन सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती प्रक्रिया करीता परीक्षा शुल्क आकारली जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment