अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ.पदांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

आदिवासी विकास विभाग मध्ये अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवरांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Tribal Devlopment Department megabharati ) महाभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.उच्चश्रेणी लघुलेखक03
02.निम्नश्रेणी लघुलेखक13
03.वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक14
04.संशोधन सहाय्यक17
05.उपलेखापाल / मुख्यलिपिक41
06.वरिष्ठ लिपिक / सांख्यिकी सहाय्यक187
07.लघुटंकलेखक05
08.गृहपाल ( पुरुष )43
09.गृहपाल ( स्त्री )25
10.अधिक्षक ( पुरुष )26
11.अधिक्षक ( स्त्री )48
12.ग्रंथपाल38
13.प्रयोगशाळा सहाय्यक29
14.आदिवासी विकास निरीक्षक08
15.सहाय्यक ग्रंथपाल01
16.प्राथमिक शिक्षण सेवक ( मराठी माध्यम )27
17.माध्यमिक शिक्षण सेवक ( मराठी माध्यम )15
18.उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक14
19.प्राथमिक शिक्षण सेवक ( इंग्रजी माध्यम )48
 एकुण पदांची संख्या602

आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :

पद क्र.01 साठी : उमेदवार हे कला / विज्ञान / विधी पदवी अथवा शिक्षण / शारीरिक शिक्षणशास्त्र पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.02 ते 05 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे कोणत्याही शाखेतुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : IDBI बँकेत तब्बल 21,00 जागांसाठी पदभरती 2023

पद.क्र 06  , 18 , व 19 करीता :  उमेदवार हे इयत्ता 10 वी व लघुलेखन अर्हता उत्तीर्ण तसेच मराठी 30 श.प्र.मि व इंग्रजी 40 श.प्र.मि अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र. 07 ते 10 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे समाजकार्य / समाज कल्याण प्रशासन अथवा आदिवासी कल्याण / आदिवासी प्रशासन शाखेतील पदवी / पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.11 व 12 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी व ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.13 करीता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.14 करीता : द्वितीय श्रेणीसह पदव्युत्तर पदवी व बी.एड उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.15 करीता : पदवी सह बी.एड

पद क्र.16 करीता :  10 वी / 12 वी उत्तीर्ण तसेच डी.एड तसेच टीईटी / सीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.17 करीता : इयत्ता 1 ली ते 12 वी शिक्षण इंग्रजी माध्यमातुन तसेच टीईटी / सीटीईटी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://ibpsonline.ibps.in/tdcnjun23/  संकेतस्थळावर दिनांक 13.12.2023 पर्यंत सादर करावेत , सदर पदभरती करीता 1000/- रुपये तर मागास प्रवर्ग / अनाथ / दिव्यांग / माजी सैनिक / आ.दु.घ उमेदवारांकरीता 900/- रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येईल .

अधिक माहीतीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment