रयत शिक्षण संस्था अंतर्गत शिक्षक , ग्रंथपाल , लिपिक , शिपाई , कला / क्रिडा /संगणक शिक्षक इ. पदांसाठी पदभरती !

Spread the love

रयत शिक्षण संस्था अंतर्गत कर्मवीर भाऊराव पाटील पब्लिक शाळा सांगली येथे शिक्षक , ग्रंथपाल , लिपिक , शिपाई , कला / क्रिडा /संगणक शिक्षक इ. पदांसाठी पदभरती राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Rayat Shikshan Sanstha’s Recruitment For Teaching & Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – 35 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पाहा .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.मुख्याध्यापक01
02.सुपरवायझर01
03.सहाय्यक शिक्षक20
04.क्रिडा शिक्षक02
05.संगणक शिक्षक01
06.कला शिक्षक01
07.ग्रंथपाल01
08.लिपिक02
09.शिपाई02
10.दाई04
 एकुण पदांची संख्या35

आवश्यक शैक्षणिक अर्हता ( Education Qualification ) : पदनिहाय आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पाहण्याकरीता खालील नमुद सविस्तर जाहीरात पाहावी ..

हे पण वाचा : राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी अंतर्गत 12 वी पास उमेदवारांकरीता महाभरती ; Apply Now !

अर्ज प्रक्रिया : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे दिनांक 01 जुन 2024 पर्यंत सादर करायचे आहेत , सदर अर्ज हे Southern Region Office , Shinde Mala , Sangli या पत्यावर ( सुट्टीचे दिवस वगळता ) सकाळी 10.00 ते 4.00 वाजेपर्यंत मिळतील .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment