अखेर प्रतिक्षा संपली ! राज्यात तलाठी व मंडळ अधिकरी पदांच्या महाभरतीस शासनाची मंजुरी ! सविस्तर जाहीरात पाहा !

Spread the love

तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने पुनर्रचना करण्यात आलेल्या तलाठी साझे व महसूल मंडळाकरीता पदनिर्मिती करणेबाबत महसूल व वनविभागाकडून जाहीरातवजा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

दि.16.05.2017 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील तलाठी साझांची पुनर्रचना करुन महसूली विभागनिहाय नविन तलाठी साझे व महसूली मंडळे स्थापन करण्यास व सदर कार्यालये कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे .

वित्त विभाग यांच्या उप समितीने दि.28.12.2022 रोजी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे तलाठी साझा पुनर्रचनेनुसार विहीत केलेल्या निकषाच्या अनुषंगाने संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेकडून महसूल विभागनिहाय प्राप्त माहितीस अनुसरुन वाटप करण्यात आलेल्या 3110 तलाठी साझे व 518 महसुल मंडळ कार्यालयांसाठी 3110 तलाठी व 518 मंडळ अधिकारी पदांसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे .

तलाठी पदभरती करीताची संपर्ण प्रक्रिया पुर्ण झालेली असून ,पदभरती करीताचे वेळापत्रकही राज्य शासनाकडुन जाहीर करण्यात आले आहेत .जिल्हानुसार व विभागनिहाय तलाठी व मंडळ अधिकारी पदांच्या रिक्त जागा पाहण्यासाठी खालील सविस्तर पदभरती जाहीरात पाहा

पदभरती जाहिरात

Leave a Comment